NYHETER

Legekontoret

INFLUENSAVAKSINE!

 I starten av oktober vil det være mulig å sette influensavaksinen her hos oss på Flattum Legesenter. 

Hvem bør ta influensavaksinen?

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:diabetes type 1 og diabetes type 2.
  kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  nedsatt immunforsvar.
  svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter.