NYHETER

Legekontoret

HØSTFERIE.

Dr. Ossum og Dr. Labus har ferie uke 40. Dr. Yurukova har ferie uke 41. Dr. Roksvåg har ferie uke 42 og 43.