NYHETER

Legekontoret

Ny vikar for Dr. Svensbråten er på plass.

Lege Magnus Barstad Roksvåg vil være fastlege vikar hos oss frem til Dr. Svensbråten er tilbake.

Timebestilling og reseptbestiling er tilgjengelig over helsenorge.